Home

Bijstellingen en ombuigingen

Inleiding

In de primitieve Begroting 2021 resteerde een bedrag van € 951.000 aan openstaande bijstellingen en ombuigingen voor jaarlaag 2021. Inmiddels is daarvan € 917.000 ingevuld. Het meerjarig verloop is in de volgende tabel weergegeven:

Omschrijving

2021

2022

2023

2024

2025

Primitieve begroting

951

1.578

1.960

1.960

1.960

Ingevuld t/m voorjaarsnota

917

435

435

435

435

Niet in te vullen taakstelling VJN

0

0

0

0

0

Restant taakstelling VJN

34

1.143

1.525

1.525

1.525

Deze pagina is gebouwd op 08/24/2021 15:54:52 met de export van 08/24/2021 15:47:19