Home

Bijstellingen en ombuigingen

Voortgang invulling bijstellingen en ombuigingen

Prod

bedragen x € 1.000

Oorspronkelijk

Openstaand na Voorjaarsnota 2021

Voortgang

2021

2022

2023

2024 e.v.

2021

2022

2023

2024

Inhoud

Planning

Financiën

Risico’s

1B.5

Taalbevordering
Taakstelling bibliotheek

30

50

160

160

0

20

130

130

=

=

=

=

1B.6

Kunst- en cultuureducatie

100

100

100

100

0

0

0

0

=

=

=

=

1C

Gerichte beweeginterventies en inrichten samenwerkingsverband (platform)

42

80

80

80

15

53

53

53

=

=

=

=

1C

Minimaal voorzieningenniveau afgestemd op de basissporten

14

23

23

23

14

23

23

23

=

=

=

=

1H

Volumereductie Zorg in Natura

500

750

1.000

1.000

0

500

750

750

=

=

=

=

1H

Verlaging PGB jeugd

100

100

100

100

0

50

50

50

=

=

=

=

1I

Maatwerkvoorzieningen

270

270

270

270

0

252

252

252

=

=

=

=

1I

Activerend werk

52

52

52

52

0

0

0

0

=

=

=

=

1I

Sociale raadslieden/administratieve ondersteuning

7

7

7

7

0

0

7

7

=

=

=

=

1J

Uitvoering bestuursopdracht Werk & Inkomen

275

412

412

412

0

137

137

137

=

=

=

=

2D

Milieuleges invoeren

24

24

24

24

0

24

24

24

=

-

-

-

2K

Het verkopen of commercieel maken van de Concertzaal in Oosterbeek

54

54

54

54

0

54

54

54

=

-

-

+

2O

Gemeentelijke begraafplaatsen kostendekkend maken

20

30

40

40

0

20

30

30

=

=

=

=

2O

Onderhoudsniveau groen versoberen

5

10

15

15

5

10

15

15

=

=

=

=

Totaal

1.493

1.962

2.337

2.337

34

1.143

1.525

1.525

Toelichting in geval van afwijkingen (+ of -):

2K Verkopen of commercieel maken van de Concertzaal Oosterbeek

Dit jaar zou hiermee gestart worden. Echter hiervoor is geen ambtelijke capaciteit beschikbaar. Daarnaast ligt het toestaan van commerciële activiteiten gevoelig in de buurt. Een bestemmingsplanwijziging is nodig om dit mogelijk te maken.

Deze pagina is gebouwd op 08/24/2021 15:54:52 met de export van 08/24/2021 15:47:19