Home

Investeringskredieten

Begroot

Werkelijk

Vrije ruimte

Kliko's

671

636

35

Ondergrondse containers

614

596

18

Extra aanpassingen (afval)

84

76

8

Totaal

1.369

1.308

61

Kliko's
Op verzoek van inwoners kunnen ook in 2021 extra kliko's worden uitgezet. Het gaat vooral om de kliko's voor oud papier en gft+e. Voor gft+e kliko's betaalt de inwoner een bijdrage van € 30,-.

Ondergrondse containers
Het restant van het budget wordt aangewend voor een eventuele nieuwe locatie voor een ondergrondse container.

Extra aanpassingen (afval)
In het vierde kwartaal van 2020 zijn tot tevredenheid van de gebruikers bij zes hoogbouwlocaties speciale gt+e zuilen geplaatst voor groente, fruit en etensresten. Met de afvalpas maken de bewoners van een hoogbouwcomplex hier gebruik van. Het initiatief van plaatsing ligt bij de bewoners waardoor er voldoende draagvlak is. In het nieuwe afvalbeleidsplan is rekening gehouden met de plaatsing van vijftien extra gf+e zuilen in 2021. Ook hier geldt dat het initiatief bij de inwoners ligt. Inmiddels zijn er aanvragen ingediend voor de plaatsing van negen gf+e zuilen. Hiervoor wordt een nieuw krediet aangemaakt.

Deze pagina is gebouwd op 08/24/2021 15:54:52 met de export van 08/24/2021 15:47:19