Prognose begroting 2021 - 2025

Omschrijving

2021

2022

2023

2024

2025

Primitieve begroting

31

14

472

380

91

Bijstelling met resultaat

-160

-182

-442

-401

-391

Meerjarenbegroting na voorjaarsnota

-129

-168

30

-21

-301

Inzet buffer*)

129

Meerjarenbegroting na voorjaarsnota en na inzet buffer

0

-168

30

-21

-301

*) conform het door uw raad aangenomen amendement 'meerjarenbegroting 2021-2024' is een buffer in de begroting van € 250.000 opgenomen. Deze wordt in deze voorjaarsnota deels ingezet.

Deze pagina is gebouwd op 08/24/2021 15:54:52 met de export van 08/24/2021 15:47:19