Financiële bijstellingen

01 Samenleving

01 Samenleving

Binnen dit programma zijn de volgende bijstellingen noodzakelijk (daar waar de financiële bijstelling per saldo nihil is, is deze niet zichtbaar in onderstaande tabel):

Bedragen x € 1.000

2021

2022

2023

2024

2025

1B Onderwijs

2

1C Sport en bewegen

-29

-14

-14

-14

-14

1D Gezondheid

-2

-2

-2

-2

1E Zorg en Veiligheid

112

1F Minima

-21

1H Maatwerkvoorzieningen Jeugd

5

1i Maatwerkvoorzieningen Wmo

-23

-26

-24

-17

-17

Totaal

45

-42

-40

-33

-33

Per product volgt een toelichting.

Deze pagina is gebouwd op 08/24/2021 15:54:52 met de export van 08/24/2021 15:47:19