Home

Investeringskredieten

Begroot

Werkelijk

Vrije ruimte

Brandweerpost Wolfheze grond

158

0

158

Brandweerpost Wolfheze bouw

702

17

685

Brandweerpost Wolfheze install

350

0

350

Renovatie gymzaal W. v Arnhemweg bou

466

38

428

Renovatie gymzaal W. van Arnhemweg

200

5

194

Verbouwing sporthal Doow.bouw

1.779

6

1.772

Verbouwing sporthal Doorw.install.

762

22

740

Totaal

4.417

89

4.328

Nieuwbouw Brandweerpost Wolfheze
Grondaankoop is rond. Het programma van eisen is opgesteld en een Schetsontwerp. De ontwerpfase en voorbereiding is opgestart. De uitvoering wordt verwacht in Q4 2021. Er is aanvullend krediet nodig, gezien de stijgende grond- en uitvoeringskosten t.o.v. het raadsbesluit in 2017 afgegeven kosten prognose.
De exacte hoogte van het aanvullend krediet is niet eerder bekend dan Q3 2021. Kijkend naar de huidige markt zal naar verwachting voor de nieuwe brandweerpost zeker één miljoen euro (excl. btw) nodig zijn. Dit betekent een jaarlijkse investeringsverhoging van gem. €17.849 voor de komende 40 jaar.
Ook wordt een berekening opgesteld om de stikstof uitstoot te bepalen. De uitkomst hiervan kan nadelig zijn voor de uitvoeringskosten en de planning van project. De aanvraag bouwvergunning is inmiddels aangevraagd.

Renovatie gymzaal W. van Arnhemweg
Voorbereidingen voor aanbesteding om tot een bouwteam te komen zijn afgerond. Met de aannemer wordt nu in een bouwteam verder het plan uitgewerkt. Uitvoering van het plan vindt plaats in Q3 2021. De bouwaanvraag is inmiddels verstrekt.

Renovatie sporthal Doorwerth  
Voor de sporthal Doorwerth wordt gewerkt aan een nieuw renovatieplan. Hierbij wordt ook gekeken wat er nodig is aan extra voorzieningen om al het bewegingsonderwijs mogelijk te maken omdat besloten is om de gymzaal Mozartlaan gesloopt wordt. Dit vraagt veel onderzoek.
Op basis van het nieuwe renovatieplan kan het benodigde krediet bepaald worden. In de begroting is hier op basis van een voorzichtige raming € 2,5 miljoen voor opgenomen. De wijzigingen worden verwerkt in de plannen en de verwachting is dat Q3 2021 meer duidelijkheid geeft wat de ramingskosten zijn voor het totale project. Ook wordt een berekening opgesteld om de stikstof uitstoot te bepalen. De uitkomst hiervan kan nadelig zijn voor de uitvoeringskosten en de planning van project. De aanvraag bouwvergunning in nog niet aangevraagd.

Deze pagina is gebouwd op 08/24/2021 15:54:52 met de export van 08/24/2021 15:47:19