Financiële bijstellingen

Bijstellingen neutraal

In deze voorjaarsnota zijn een aantal verschuivingen verwerkt die per saldo neutraal zijn. We geven deze separaat weer waardoor het gemakkelijker zichtbaar is welke bijstellingen het resultaat beïnvloeden en welke dat niet doen.
De verschuivingen die per saldo neutraal zijn, zijn in de volgende tabel weergegeven:

Prod.
bedragen x € 1.000

2021

2022

2023

2024

2025

1A

26

16

16

16

16

1B

15

34

34

33

33

1C

11

6

6

6

6

1D

12

12

12

12

1E

76

76

76

76

76

1F

-21

-14

-14

-14

-14

1G

-20

-20

-20

-20

1H

330

332

294

294

294

1I

355

274

236

236

236

1J

10

10

10

10

10

1

-10

2E

-15

-6

-6

-2

-1

2G

-1

-1

-1

-1

-1

2L

41

2O

-25

-25

-25

-25

-25

2P

10

3C

132

206

282

282

282

3D

25

25

25

25

25

3E

37

3F

5

5

5

5

5

4C

-1.001

-931

-930

-935

-934

Totaal

0

0

0

0

0

 

Deze pagina is gebouwd op 08/24/2021 15:54:52 met de export van 08/24/2021 15:47:19