Financiële bijstellingen

03 Organisatie

03 Organisatie

Binnen dit programma zijn de volgende bijstellingen noodzakelijk (daar waar de financiële bijstelling per saldo nihil is, is deze niet zichtbaar in onderstaande tabel):

Bedragen x € 1.000

2021

2022

2023

2024

2025

3A Dienstverlening

-6

3C Organisatie en bedrijfsvoering

-59

-116

-385

-349

-340

3F Goed bestuur

-30

Totaal

-94

-116

-385

-349

-340

Per product volgt een toelichting.

Deze pagina is gebouwd op 08/24/2021 15:54:52 met de export van 08/24/2021 15:47:19