Financiële bijstellingen

Financiële bijstellingen

Bedragen x € 1.000

2021

2022

2023

2024

2025

01 Samenleving

-1.573

-770

-690

-684

-684

02 Omgeving

-289

8

14

9

8

03 Organisatie

-389

-411

-753

-717

-708

04 Algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en vpb

2.220

992

988

992

992

Totaal

-31

-182

-442

-401

-391

Deze pagina is gebouwd op 08/24/2021 15:54:52 met de export van 08/24/2021 15:47:19