Home

Investeringskredieten

Begroot

Werkelijk

Vrije ruimte

Kruispunt Hogenkampseweg

84

36

48

MUP Wolfhezerweg

160

5

155

Wolfhezerweg: 30km/uur gebied

40

0

40

Toegankelijkheid buurbushaltes

12

0

12

Totaal

296

41

255

Kruispunt Hogenkampseweg
In 2020 zijn voorbereidingen getroffen voor werkzaamheden aan de Hogenkampseweg. Uitvoering vindt plaats in 2021. Dan is ook krediet beschikbaar. De in 2020 uitgevoerde voorbereidingen passen binnen het vanaf 2021 beschikbare krediet, er is subsidie binnengehaald (77.000,-) deze wordt ingezet binnen het project. De scope is verbreed om de koppeling met de schoolomgeving/Doelum te maken. Daarnaast zijn meer bewonersbijeenkomsten gehouden.

MUP Wolfhezerweg & 30km/uur-gebied
De aanbesteding heeft plaatsgevonden op basis van beste prijs-kwaliteitsverhouding (EMVI). De uitvoering is gestart in 2020 en loopt door tot april 2021.

Toegankelijkheid buurtbushaltes
De uitvoering en subsidieafhandeling zijn gereed. De bijdrage van de provincie is hoger uitgevallen dan ingeschat. Bijna 2/3 van de buurtbushaltes is nu toegankelijk gemaakt.

Deze pagina is gebouwd op 08/24/2021 15:54:52 met de export van 08/24/2021 15:47:19