Home

Investeringskredieten

Begroot

Werkelijk

Vrije ruimte

School Doorwerth

3.752

27

3.725

Kindpartners Doorwerth

1.270

0

1.270

Onderdeel inv.School DW sloop

220

0

220

Nieuwbouw scholen Renkum/Heelsum

5.172

4.879

293

Totaal

10.414

4.906

5.508

Nieuwbouw scholen Renkum/Heelsum
Het krediet kan nog niet volledig worden afgesloten. Er moet nog een nabetaling plaatsvinden. We verwachten dat in het tweede kwartaal te doen.  

Buitenruimte school Renkum/Heelsum
Zowel de openbare ruimte als de ruimte rondom de school en het MFC zijn geheel ingericht. Na oplevering is de tweejarige onderhoudsperiode van het groen ingegaan. 2021 is het laatste jaar.  De droogte en warmte van de afgelopen zomers veroorzaken veel schade aan beplanting en gras. In hoeverre dit zich zal herstellen is wordt de aankomende periode zichtbaar. Mogelijk moeten er nog herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd. De kosten die samenhangen met de onderhoudsperiode zijn opgenomen in het beschikbare krediet. Er zijn verschillende meldingen binnengekomen van bewoners die om kleine aanpassingen vragen (leuning langs trap). Deze worden verzameld en in samenhang afgewogen of en zo  ja welke aanvullende maatregelen nog worden getroffen.

In 2020 is € 13.000 geactiveerd om inhaalafschrijving over 2020 te voorkomen. Samen met het pand is de buitenruimte in gebruik genomen. Wij verwachten van het restantkrediet van € 20.000 voor de buitenruimte nog € 14.000 uit te geven in 2021.

Leer- en ontmoetingscentrum Doorwerth (LOC): nieuwbouw school
Het bouwheerschap ligt bij een van de schoolbesturen en zijn daarmee in 'the lead'. Het technisch en ruimtelijk en functioneel Programma van Eisen is opgesteld. Uw raad wordt binnenkort de mogelijkheid gegeven op het ruimtelijk en functioneel programma van eisen voor wensen uw wensen en bedenkingen te geven.

Deze pagina is gebouwd op 08/24/2021 15:54:52 met de export van 08/24/2021 15:47:19