Financiële bijstellingen

02 Omgeving

02 Omgeving

Binnen dit programma zijn de volgende bijstellingen noodzakelijk (daar waar de financiële bijstelling per saldo nihil is, is deze niet zichtbaar in onderstaande tabel):

Bedragen x € 1.000

2021

2022

2023

2024

2025

2C Bestemmingsplannen/Omgevingsplannen

-30

-6

2D Omgevingsvergunning

-5

2E Verkeer

-61

2F Landschap, natuur en landgoederen

-1

-2

-3

-3

-3

2H Energie en klimaat

-3

2L Kunst, cultuur en cultuurhistorie

-12

-12

-12

-12

-12

2P Wegen, straten en pleinen

-79

-4

-4

-4

-4

2Q Bos en natuurbeheer

59

Totaal

-131

-24

-18

-19

-19

Per product volgt een toelichting.

Deze pagina is gebouwd op 08/24/2021 15:54:52 met de export van 08/24/2021 15:47:19