Home

Investeringskredieten

1C. Investeringen sportparken 2021
- Bilderberg Veld B; Kantplank € 20.263 gebaseerd op noodzakelijke maatregel i.v.m. milieueisen.
- Bilderberg Veld F; Veldafrastering € 19.542 om te voldoen aan inrichtingsnorm KNVB.
- Wilhemina Veld 1; Veldafrastering € 15.488 om te voldoen aan inrichtingsnorm KNVB.
Deze kredieten zijn nog niet aangemaakt aangezien uw Raad deze hoort te autoriseren. Dekking uit het restant stelpost voormalige onderhoudsvoorziening. Verwezen wordt ook naar het onderdeel (investeringen) sport.

2A. De aankoop van de gronden aan de Richtersweg van Stichting Woonzorg Nederland
De aankoop van € 544.536 k.k. zal als voorbereidingskrediet worden opgenomen binnen het project Doorwerth Centrum tot er een grondexploitatie wordt vastgesteld.

2N. Plaatsing gt-e zuilen hoogbouw
In het nieuwe afvalbeleidsplan is rekening gehouden met de plaatsing van vijftien extra gf+e zuilen in 2021. Ook hier geldt dat het initiatief bij de inwoners ligt. Inmiddels zijn er aanvragen ingediend voor de plaatsing van negen gf+e zuilen. Hiervoor wordt een nieuw krediet aangemaakt. De lasten worden gedekt uit de voorziening Afvalstoffenheffing.

2O. Urnenvoorziening begraafplaats Zuid
De tweede urnenmuur van begraafplaats Zuid is nagenoeg vol voor de uitgifte van nieuwe urnengraven. Om deze vorm van lijkbezorging in stand te houden is de bouw van een derde muur op deze begraafplaats noodzakelijk. Het investeringsbedrag voor de bouw van de muur bedraagt  
€ 19.250. De bijbehorende kapitaalslast voor het boekjaar 2021 bedraagt € 866. Dit bedrag wordt ten laste gebracht middels ophoging van de inkomsten urnenvoorzieningen.

3C. ICT

Investeringsplan ICT 2021
Het investeringsplan is geactualiseerd. In onderstaande tabel treft u het geactualiseerd investeringsplan aan. De op de investeringen betrekking hebbende kapitaallasten kunnen opgevangen worden binnen het budget ICT.

jaar

Investering

afschr. termijn

Kapitaallasten

2021

2022

2023

2024

2020

90.000

4

13

24

24

23

2021

71.000

4

10

19

19

18

2022

330.000

4

0

48

88

87

Totaal

573.000 

23

91

131

128

Resumé

bedragen x € 1.000

Investering 2021

1C. Investeringen sportparken 2021

55

2A. De aankoop van de gronden aan de Richtersweg van Stichting Woonzorg Nederland

545

2N. Plaatsing gt-e zuilen hoogbouw

45

2O. Urnenvoorziening begraafplaats Zuid

19

3C. Investeringsplan ICT 2021

71

Totaal

735

Deze pagina is gebouwd op 08/24/2021 15:54:52 met de export van 08/24/2021 15:47:19