Financiële bijstellingen

04 Algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en vpb

04 Algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en vpb

Binnen dit programma zijn de volgende bijstellingen noodzakelijk (daar waar de financiële bijstelling per saldo nihil is, is deze niet zichtbaar in onderstaande tabel):

Bedragen x € 1.000

2021

2022

2023

2024

2025

4D Onvoorzien

149

Totaal

149

Per product volgt een toelichting.

Deze pagina is gebouwd op 08/24/2021 15:54:52 met de export van 08/24/2021 15:47:19